Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) Alm. del
Samling: 2017-18

Samrådsspørgsmål H

Vil ministeren kommentere artiklen ”EU report on weedkiller safety copied text from Monsanto study” bragt på www.thegurardian.com den 15. september 2017, hvor det fremgår, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har skrevet direkte af fra et studie foretaget af den multinationale kemi- og medicinalvirksomhed Monsanto vedrørende, hvorvidt stoffet glyfosat er kræftfremkaldende og vil ministeren i forlængelse heraf ligeledes redegøre for, hvilke sundhedsmæssige risici, der er forbundet med anvendelsen af glyfosat? Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2017-17, jf. MOF alm. del – samrådsspm. BL.
Dato: 05-10-2017
Status: Ikke besvaret
Emne: affald og kemikalier, landbrug

Filer

Dokumentdato: 05-10-2017
Modtaget: 25-09-2017
Omdelt: 05-10-2017

Samrådsspm. om kommentar til artiklen ”EU report on weedkiller safety copied text from Monsanto study” bragt på www.thegurardian.com den 15. september 2017, til miljø- og fødevareministeren

Samrådsspørgsmål.pdf
Html-version
Titel
MOF, Alm.del - 2016-17 - Samrådsspørgsmål BL: Samrådsspm. om kommentar til artiklen EU report on weedkiller safety copied text from Monsanto study bragt på www.thegurardian.com den 15. september 2017, til miljø- og fødevareministeren 05.10.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1171: Spm. om hvilke forskelle der er i proceduren for ansøgning af dispensation til anvendelse af pesticider, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1172: Spm. om et skema, som udbygger ministerens besvarelse af MOF alm. del -1024, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1173: Spm. om ministeren vil fremsende et skema med relevante oplysninger jf. MOF alm. del – spørgsmål 1171 og 1172 om afviste ansøgninger i perioden samt modtagne men endnu ikke afgjorte ansøgninger, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1174: Spm. om hvilke midler/aktivstoffer ministeren forventer at modtage dispensationsansøgninger for, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1175: Spm. om det alene er omfanget af landbrugets ansøgninger, der bestemmer anvendelsen af dispensationer, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017
MOF, Alm.del - 2016-17 - Spørgsmål 1176: Spm. om ministeren vil fremsende ansøgninger om dispensation til brug af forbudte eller begrænsede pesticider til udvalget, inden der træffes afgørelse, til miljø- og fødevareministeren 25.09.2017

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0