1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
(Se dagsordenens næste sider).
Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 26.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.04.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 27.04.2016).
PUNKT 2 OG 3 BEHANDLES SAMMEN.
SPØRGSMÅL:
1) Til finansministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Er ministeren tilfreds med, at den samlede udgift, ud fra ministerens egne beregninger, for så vidt angår befolkningstilvæksten, reelt kun er 6,4 mia. kr., idet disse ekstraudgifter alene dækker de ekstra 100.000 personer, man i konvergensprogrammet 2016 regner med kommer ud over de ekstra godt og vel 120.000 borgere, der optrådte i befolkningsfremskrivningen fra september 2015, og er ministeren dermed enig i, at den reelle udgift og det reelle antal nye borgere i Danmark er meget højere end de 100.000 personer eller 6,4 mia. kr., som ministeren tidligere har omtalt?
(Spm. nr. S 1051).
2) Til finansministeren af:
Kenneth Kristensen Berth (DF):
Mener ministeren som beskrevet på Finansministeriets hjemmeside under rubrikken »Øget flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser« den 19. april 2016, hvor der står, at »vi står over for en stor udfordring de kommende år, hvor det stigende antal flygtninge lægger pres på de offentlige finanser. Derfor er det afgørende, at vi som samfund løfter opgaven med at få flere flygtninge i arbejde, så de kan bidrage til og blive en del af det danske samfund«, dermed, at en flygtning allerhelst skal gøres til indvandrer?
(Spm. nr. S 1052).
3) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Er ministeren enig med skatteministeren, når han til dagbladet Børsen siger, at hvis de økonomiske udfordringer havde været lige så lysende klare i efteråret, var flere af de penge, som gik til erhvervslivets skattelettelser, nok gået til øget velfærd eller til flygtningeregningen?
(Spm. nr. S 1057. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
4) Til finansministeren af:
Benny Engelbrecht (S):
Erkender ministeren, at opjusteringen af flygtningetilstrømningen fra 15.000 til 25.000 personer i 2016 allerede var kendt under finanslovsforhandlingerne, og at de økonomiske udfordringer, det ville medføre, dermed også var kendt, inden den endelige finanslovsaftale, der bl.a. omfattede skattelettelser, blev indgået?
(Spm. nr. S 1058. Medspørger: Morten Bødskov (S)).
5) Til udenrigsministeren af:
Lars Aslan Rasmussen (S):
Hvad er regeringens holdning til sagen mod den tyske komiker Jan Böhmermann, som har gjort grin med den tyrkiske præsident Erdogan?
(Spm. nr. S 1015).
6) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvilke overvejelser gør ministeren sig om kønsopdeling i kommunale svømmehaller og i andre lignende offentlige faciliteter?
(Spm. nr. S 1045).
7) Til udlændinge-, integrations- og boligministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvilke initiativer agter ministeren at iværksætte for at sikre, at der ikke fremover vil foregå kønsopdeling i kommunale svømmehaller eller andre steder?
(Spm. nr. S 1046).
8) Til social- og indenrigsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvad agter ministeren at gøre, for at vi ikke igen kommer til at stå i en situation, hvor satspuljemidler øremærket psykiatriområdet ikke kan finde anvendelse og bliver sendt retur, selvom der er et behov på området?
(Spm. nr. S 1033, skr. begr. (omtrykt)).
9) Til social- og indenrigsministeren af:
Yildiz Akdogan (S):
Hvordan vil ministeren sikre, at der ikke igen sker drab på medarbejdere på socialpsykiatriske bosteder, når kommunerne ikke har mulighed for at flytte farlige beboere mod deres vilje og ikke har indflydelse på, om de skal indlægges på psykiatrisk afdeling eller anbringes i retspsykiatrien?
(Spm. nr. S 1044 (omtrykt)).
10) Til social- og indenrigsministeren af:
Julie Skovsby (S):
Er det ministerens vurdering, at kommunerne har de nødvendige redskaber til at håndtere beboere med psykisk sygdom, der er farlige for sig selv, andre beboere og personalet på deres bosteder?
(Spm. nr. S 1053 (omtrykt)).
11) Til sundheds- og ældreministeren af:
Karsten Hønge (SF):
Mener ministeren, det er betryggende for borgerne og patienterne, at man har et ambulanceberedskab i en region, der dels er stærkt underbemandet, dels betjener sig af et personale, der har op til 17 dobbeltvagter om måneden eller arbejder op til 4 døgn i træk?
(Spm. nr. S 1017, skr. begr.).
12) Til sundheds- og ældreministeren af:
Karsten Hønge (SF):
Hvilke initiativer finder ministeren, at der bør tages i forhold til Region Syddanmark for at sikre borgerne et betryggende beredskab, efter det er kommet frem, at det fortsat bygger på stærk underbemanding og (for) meget overarbejde?
(Spm. nr. S 1018, skr. begr.).
13) Til sundheds- og ældreministeren af:
Kasper Roug (S):
Hvad mener ministeren om Astma-Allergi Danmarks mening om, at der er en stigende efterspørgsel på allergiudredning, og at antallet af allergilæger ikke matcher efterspørgslen, set i lyset af at allergi og overfølsomhedssygdomme er hverdag for mere end 1 million danskere?
(Spm. nr. S 1041).
14) Til sundheds- og ældreministeren af:
Julie Skovsby (S):
Hvordan vil ministeren sikre, at psykiatriske patienter, der er farlige for sig selv og deres omgivelser, ikke bliver udskrevet fra psykiatrien til kommunale bosteder?
(Spm. nr. S 1055).
15) Til justitsministeren af:
Hans Kristian Skibby (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at der allerede er uddannet 400 soldater, som vil kunne bistå med forskellige opgaver ved grænsen, som man endnu ikke har benyttet sig af?
(Spm. nr. S 1056. Medspørger: Peter Kofod Poulsen (DF)).
16) Til justitsministeren af:
Peter Kofod Poulsen (DF):
Hvilke initiativer påtænker ministeren at iværksætte for at dæmme op for de kriminelle østeuropæiske tyvebander, som plager Danmark?
(Spm. nr. S 1054).
17) Til skatteministeren af:
Rasmus Prehn (S):
Hvad er ministerens holdning til, at de danske havne skal betale en afgift, når fiskerne rydder op i havet, jf. artikel fra TV 2/Nord den 27. april 2016 »Afgift straffer affaldsansvarlige havne«?
(Spm. nr. S 1059).
18) Til miljø- og fødevareministeren af:
Lisbeth Bech Poulsen (SF):
Vil ministeren overveje at ændre praksis om, at universitetsforskere skal tilbageholde tal inden offentliggørelse af politiske forlig, så vi kan få de bedste rammer for en gennemsigtig og oplyst politisk debat?
(Spm. nr. S 918 (omtrykt)).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0