UPN F-del bilag

Bilagene er fortrolige og kan derfor kun ses af medlemmer af Det Udenrigspolitiske Nævn.