Europaudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 121 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EU-note E 3 Opgørelse over tilslutning til forhandlingsoplæg i Europaudvalget i Folketingsåret 2016-2017 20-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 11 Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd (art. 50) 20/10-17 20-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 62 Brev fra Belgiens premierminister til Folketinget formand 20-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 61 Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 20/10-17 20-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 10 Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 19/10-17 20-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 60 Fortroligt dokument 20-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 59 Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (CBE-direktivet) (sag nr. 2017/0329) 20-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 58 Den Europæiske Revisionsrets "audit brief" om Europa-Kommissionens indsats for at mindske svig 20-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3571 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Samlenotat vedr. landbrug og fiskeri 6/11-17 - landbrugdelen 19-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 9 Fortroligt dokument 19-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 57 Den Europæiske Revisionsrets arbejdsprogram for 2018 19-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3570 - transport, tele og energi Bilag 2 Skriftlig forelæggelse af ekstraordinært rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - telekommunikation) den 24. oktober 2017 19-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 8 Hyrdebrev fra formanden for Det Europæiske Råd forud for møde i Det Europæiske Råd den 19-20/10-17 18-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 56 Revideret oversigt over rådsmøder under det estiske EU-formandskab 2. halvår 2017 18-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 55 Henvendelse af 17/10-17 fra PA International Foundation vedr. sundheds- og miljømæssige konsekvenser af plantebeskyttelsesmidler og pesticider 18-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 7 Fortroligt dokument 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 3 Spm., om adgangen til Quest for danske betjente, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren 17-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 6 Fortroligt dokument 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 54 Henvendelse af 16/10-17 fra Gråsten Fjerkræ vedr. komitésag om særlige garantier vedr. Salmonella spp. i kyllingekød 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 53 Notat om suspension henholdsvis afbrydelse af EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet samt genoptagelse heraf 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 52 Brev og redegørelse af 16/10-17 til Folketingets Retsudvalg om status over dansk politis situation i forhold til Europol. 17-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3569 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 16-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0482 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om revision af forordning om det europæiske borgerinitiativ 16-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0481 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om statut for finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 16-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 51 Notat om komitésag om forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af trichlorethylen (TCE) til fem anvendelser, REACH 16-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 121 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200