Europaudvalgets bilag til kommissionsforslag

Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
KOM (2017) 0482 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om revision af forordning om det europæiske borgerinitiativ 16-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0481 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om statut for finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 16-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0320 Bilag 6 Kopi af URU alm. del - svar på spørgsmål 312 (2016-17) om, hvad EU’s position i forhold til Nord Stream 2 bør være, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 13-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0320 Bilag 5 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 311 (2016-17), om gældende EU-lovgivning, der kan anvendes i forhold til Nord Stream 2 og i forhold til forbindelsens videreførelse på land, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 13-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0482 Bilag 6 Faktaark om byrdefordelingsforslaget (forslag om årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne) 11-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0493 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om indledning af forhandlinger om en konvention om en multilateral investeringsdomstol (ISDS) 11-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0253 Bilag 9 Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om forslag om balance i arbejdsliv og privatliv 11-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0461 Bilag 2 Kopi af MOF alm. del (20161) spm. 1088 om, hvilke muligheder i EHFF-aftalen samt i fiskeripakken ministeren ser for at hjælpe fiskere, hvis forbuddet mod ålefiskeri gennemføres i 2018, som foreslået af EU, fra ministeren for fiskeri og ligestilling 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0191 Bilag 2 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 328 om oversendelse af talepapir fra samrådet 2710-17 om Vestsahara, fra udenrigsministeren 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0591 Bilag 3 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. forsalg om "Oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0590 Bilag 4 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. forslag til direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0294 Bilag 3 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0469 Bilag 3 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med New Zealand 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0472 Bilag 3 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. forhandlinger om en frihandelsaftale med Australien 10-10-2017
(2017-18)
JOIN (2017) 0019 Bilag 4 Beslutningsreferat fra Europaudvalgets møde 6/10-17 vedr. modernisering af EU-Chile associeringsaftalen 10-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0472 Bilag 2 Grund- og nærhedsnotat om indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med Australien 09-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0469 Bilag 2 Grund- og nærhedsnotat om indledning af forhandlinger om frihandelsaftale med New Zealand 09-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0320 Bilag 4 Kopi af MOF alm. del - svar på spm. 1147 om ministeren vil redegøre for, hvilke miljøaspekter der talte imod en etablering af Nord Stream 1, og Nord Stream 2 06-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0320 Bilag 3 Kopi af EFK alm. del - svar på MFU som. 389 om naturgas ifm. Nord Stream I og II, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 06-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0830 Bilag 2 Kopi af URU alm. del - svar på spørgsmål 307 om, hvad regeringens holdning er til forhandlingerne om en toldunion med Tyrkiet, fra udenrigsministeren 05-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0479 Bilag 4 Høringssvar fra eksterne interessenter vedr. forslag om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (LULUCF) 05-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0482 Bilag 5 Høringssvar fra eksterne interessenter vedr. forslag om årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne 05-10-2017
(2017-18)
KOM (2015) 0300 Bilag 2 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning om EU-budgettet for 2016 04-10-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0862 Bilag 4 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast), etc. 08-03-2017
(2017-18)
Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200