Europaudvalget (EUU) samrådsspørgsmål

Din søgning gav 212 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om, hvordan ministeren fremadrettet vil sikre, at finansieringsmodeller for offentligt byggeri og anlæg i Danmark generelt ikke beror på så massiv gældsætning, som det er tilfældet med By og Havn og Metroselskabet, til finansministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren 20-11-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om de nuværende tilbagebetalingsplaner for gælden i Metroselskabet I/S og By & Havn I/S er realistiske, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til finansministeren 20-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om ministerens indstilling til samlenotat om rådsmøde (energi) den 18/12-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren 20-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 11. og 12. december 2017, til miljø- og fødevareministeren 17-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 11. og 12. december 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling 17-11-2017
(2017-18)
GRU Alm.del Samrådsspørgsmål C Spm. om en redegørelse for oprydningen på Camp Century, til udenrigsministeren 16-11-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om en afskaffelse af statens refusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb for modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender vil betyde, at der bliver flere eller færre modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender, som ikke får en aktiv indsats eller mentorstøtte, til beskæftigelsesministeren 14-11-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om en afskaffelse af statens refusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb for modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet), sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender understøtter Aabenraa og Hjørring Kommuners arbejde med at få arbejdsløse og syge i job, til beskæftigelsesministeren 14-11-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om en afskaffelse af statens refusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp vil føre til flere eller færre modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, til beskæftigelsesministeren 14-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med normeringerne på landets plejehjem, til ældreministeren 14-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om ministeren vil arbejde for bedre normeringer på plejehjemmene, til ældreministeren 14-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om redegørelse for, hvad forklaringen er på, at Sundheds- og Ældreministeriet tilsyneladende har skiftet forklaring på overbelægsspørgsmålet under vejs i forløbet, til sundhedsministeren 13-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om redegørelse for, om der har været flere påbud og anmærkninger fra Arbejdstilsynet på de sygehusafdelinger, der har været ramt af overbelægningen som følge af Sundheds- og Ældreministeriets fejlberegninger, til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren 13-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om redegørelse for, hvilke negative effekter den de facto overbelægning som følge af de forkerte opgørelsesmetoder på det medicinske område har haft i forhold til patientbehandlingen og arbejdsmiljøbelastningen, til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren 13-11-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om redegørelse for, om de ændrede og fejlbehæftede opgørelsesmetoder i forhold til belægningsprocenterne på det medicinske område har været et bevidst valg fra den daværende ministers side eller blot en beklagelig fejl, til sundhedsministeren 13-11-2017
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om ændring i principperne for budgetlægning i Bygningsstyrelsen og i den midlertidige placering i Vejdirektoratet, til transport-, bygnings- og boligministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om, hvorvidt de lempede gødningsregler i Fødevare- og landbrugspakken er i konflikt med Vandrammedirektivet m.m., til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm., om Vandrammedirektivets krav til myndighedernes indgriben, når overvågningen på tredje år i træk viser stigende klorofylindhold i vandområderne, til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om, hvordan de fortsat stigende klorofyltal stemmer overens med forudsætningerne i kvælstofregnskabet der lå til grund for gødningslempelserne i Fødevare- og landbrugspakken, til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvorvidt klorofyltallene, der er opgjort i den endnu ikke-offentliggjorte NOVANA rapport 2016, vil betyde, at der er vandområder, der er faldet i tilstandsklasse, til miljø- og fødevareministeren 10-11-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om ministeren er enig med skatteprofessor Jan Pedersen fra Århus Universitet, der påpeger, at indsatsen mod skattely også bør ses som udenrigspolitik, og at der skal internationale sanktioner til, til skatteministeren 10-11-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om at redegøre for planerne om at implementere disse OECD-forslag i dansk lovgivning, til skatteministeren 10-11-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om nødvendigt om ministeren vil købe oplysninger vedrørende Paradise Papers af relevans for de danske skattemyndigheder, til skatteministeren 10-11-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om Paradise Papers giver anledning til at foretage sig yderligere på skatteområdet, til skatteministeren 10-11-2017
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm., om ministrene vil redegøre for den danske regerings initiativer i forhold til rohingyaernes situation i Myanmar og Bangladesh, til udenrigsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde 09-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 212 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200