Europaudvalget (EUU) alm. del bilag

Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EUU Alm.del Bilag 51 Notat om komitésag om forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af trichlorethylen (TCE) til fem anvendelser, REACH 16-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 50 Revideret notat om komitésag om forslag til begrænsning af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP), REACH 16-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 49 Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 13/10-17 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 48 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 314 (2016-17), om redegørelse for den aktuelle situation for flygtninge i Tyrkiet samt for, hvordan man vil sikre sig, at midler afsat til EU’s Tyrkietfacilitet ikke bruges på en flygtningehåndtering, der strider imod flygtningekonventionen og menneskerettighederne, fra udenrigsministeren 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 47 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 313 (2016-17), om oversendelse af de aftaler og forpligtigelser, der ligger til grund for EU's Tyrkietfacilitet, fra udenrigsministeren 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 46 Internt dokument 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 45 Kopi af URU alm. del - bilag 7: Redegørelse vedr. dagsorden for møderne i den Internationale Monetære og Finansielle Komité (IMFC) den 13. og 14. oktober 2017 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 44 Kopi af REU alm. del - bilag 9: Henvendelse af 3/10-17 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vurdering af sagsbehandlingen i Den Europæiske Unions Domstol 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 43 Rapport fra den Europæiske Revisionsret oktober 2017 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 42 Internt dokument 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 41 Fortroligt dokument 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 40 Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. forbrugerrettigheder (sag nr. 2017/2033) 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 39 Fortroligt dokument 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 38 Orienteringsskrivelse samt brev til Europa-Kommissionen vedr. videreførelse af den midlertidige grænsekontrol. 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 37 Internt dokument 11-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 36 Fortroligt dokument 11-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 35 Meddelelse om begrundet udtalelse om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (sag nr. 2017/0064) 11-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 34 Internt dokument 10-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 33 Kopi af REU alm. del (20161) - svar på spm. 899 om ændringer i dokumenter vedr. Europol uden orientering af Folketinget, justitsministeren 10-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 32 Kopi af REU alm. del (20161) - svar på spm. 897 om, hvornår ministeren invitere partierne bag Europol-aftalen til et møde om den i aftalen forudsatte evaluering over dansk politis status i forhold til Europol, fra justitsministeren 10-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 31 Delegeret retsakt om handelsnormer for æg fra frilandshøns, hvis adgang til udendørsarealer er begrænset 09-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 30 Notat om dansk høringssvar vedr. Kommissions høring om regler for detailhandel i et miljø med flere salgskanaler 09-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 29 Notat og dansk høringssvar vedr. Kommissionens høring om en målrettet revision af EU’s direktiver om forbrugerret 09-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 28 Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sager C-293/17 og C-294/17, Coöperatie Mobilisation for the Environment og Vereniging Leefmilieu m.fl.. (habitatdirektivet) 09-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 27 Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 28/9-17 09-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200