Alle Europaudvalgets bilag

Din søgning gav 92 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 7 Fortroligt dokument 17-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 6 Fortroligt dokument 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 54 Henvendelse af 16/10-17 fra Gråsten Fjerkræ vedr. komitésag om særlige garantier vedr. Salmonella spp. i kyllingekød 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 53 Notat om suspension henholdsvis afbrydelse af EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet samt genoptagelse heraf 17-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 52 Brev og redegørelse af 16/10-17 til Folketingets Retsudvalg om status over dansk politis situation i forhold til Europol. 17-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3569 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Beslutningsreferat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 16-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0482 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om revision af forordning om det europæiske borgerinitiativ 16-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0481 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om statut for finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 16-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 51 Notat om komitésag om forslag til gennemførelsesretsakt om godkendelse af anvendelsen af trichlorethylen (TCE) til fem anvendelser, REACH 16-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 50 Revideret notat om komitésag om forslag til begrænsning af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP), REACH 16-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 19-20/10-17 Bilag 5 Fortroligt dokument 16-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 49 Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse pr. 13/10-17 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 48 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 314 (2016-17), om redegørelse for den aktuelle situation for flygtninge i Tyrkiet samt for, hvordan man vil sikre sig, at midler afsat til EU’s Tyrkietfacilitet ikke bruges på en flygtningehåndtering, der strider imod flygtningekonventionen og menneskerettighederne, fra udenrigsministeren 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 47 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 313 (2016-17), om oversendelse af de aftaler og forpligtigelser, der ligger til grund for EU's Tyrkietfacilitet, fra udenrigsministeren 13-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0320 Bilag 6 Kopi af URU alm. del - svar på spørgsmål 312 (2016-17) om, hvad EU’s position i forhold til Nord Stream 2 bør være, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 13-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0320 Bilag 5 Kopi af URU alm. del - svar på spm. 311 (2016-17), om gældende EU-lovgivning, der kan anvendes i forhold til Nord Stream 2 og i forhold til forbindelsens videreførelse på land, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 46 Internt dokument 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 45 Kopi af URU alm. del - bilag 7: Redegørelse vedr. dagsorden for møderne i den Internationale Monetære og Finansielle Komité (IMFC) den 13. og 14. oktober 2017 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 44 Kopi af REU alm. del - bilag 9: Henvendelse af 3/10-17 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om vurdering af sagsbehandlingen i Den Europæiske Unions Domstol 13-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 43 Rapport fra den Europæiske Revisionsret oktober 2017 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 42 Internt dokument 12-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3570 - transport, tele og energi Bilag 1 Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 24/10-17 12-10-2017
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3569 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Revideret samlenotat vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 23/10-17 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 41 Fortroligt dokument 12-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 40 Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. forbrugerrettigheder (sag nr. 2017/2033) 12-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 92 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200