Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 7 Spørgsmål 20 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-17 fra Skibsbevaringsfonden, til erhvervsministeren Ubesvaret 20-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 14 Spm. om hvad ministerens holdning er til, at flere høringssvar påpeger, at man med lovforslaget er i gang med at skabe et meget indviklet og svært forståeligt regelgrundlag, som medfører, at der fremover vil være uklarheder om bl.a. rækkevidden og indholdet af rettigheder, til erhvervsministeren Ubesvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 13 Spm. om ministeren vil sikre, at der foreligger en klar og entydig definition af begrebet ”sammensatte rejser” inden lovforslagets vedtagelse, til erhvervsministeren Ubesvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 12 Spm. om ministeren vil oplyse, hvilke øvrige former for tillægsforsikringer/accessoriske forsikringer, der vil blive undtaget, herunder som følge af den foreslåede beløbsgrænse, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 11 Spm. om ministeren kan bekræfte, at tillægsforsikringer - som f.eks. elektronikforsikringer som forbrugerne får tilbudt i forbindelse med køb af elektronik – i praksis vil være undtaget fra de oplysningskrav m.v. der gælder for øvrige forsikringer, jf. den foreslåede beløbsgrænse, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 10 Spm. om der ifølge lovforslaget og den efterfølgende udfærdigelse af bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører vil ske en svækkelse af forbrugerbeskyttelsen på området set i forhold til gældende regler, til erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 9 Spm. om mæglere med den nye lovgivning på samme tid vil kunne varetage både udbud af ansattes pensionsordning på vegne af en virksomhed samt efterfølgende betjene de samme ansattes pensionsordning med service og rådgivning i stedet for pensionsselskabet, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 8 Spm. om, hvordan mæglere reelt kan agere uvildigt i lovens forstand, når de på en og samme tid, både skal tjene en virksomhedskunde, som hyrer dem til et udbud, som er i virksomhedens interesse, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 7 Spm. om, hvordan den nye lovgivning sikrer, at der ikke indgås aftaler mellem mæglere og virksomheder, der betyder krydssubsidiering af priser mellem forskellige udbud, som mægleren varetager for virksomheden, til erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 6 Spm. om, hvordan den nye lov sikrer, at mæglere ikke reelt kan holde de bedste og billigste arbejdsmarkedspensions-selskaber fra at vinde udbudsrunder ved at stille særlige tekniske krav, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 5 Spm. om, hvordan den nye lov sikrer, at det ikke kun er kommercielle pensionsselskaber, som deltager i, og vinder udbudsrunder om pensionsordninger til ansatte på en virksomhed, til erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 7 Spørgsmål 19 Spm. om ministeren vil foretage en evaluering af loven om 2 år og efterfølgende gå i dialog med udvalget om udfaldet, til erhvervsministeren Ubesvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 4 Spm. om, hvordan ministeren vurderer fremtidsudsigterne – herunder de konkurrencemæssige aspekter - for de mindre virksomheder inden for forsikringsformidlere og forsikringsmæglere set i lyset af de stigende tilladelseskrav, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 3 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at de steder i lovforslaget, hvor man har oplyst beløb i euro, ændres til beløb i danske kroner, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 7 Spørgsmål 18 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-17 fra Forsikring & Pension, til erhvervsministeren Ubesvaret 13-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-17 fra Finans og Leasing, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-17 fra Forsikring & Pension, til erhvervsministeren Ubesvaret 13-11-2017
(2017-18)
L 9 Spørgsmål 29 Spm. om, hvad ministeren vil gøre for at sikre en mindre grad af fejl i indberetninger og registreringer i CVR, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-11-2017
(2017-18)
L 9 Spørgsmål 28 Spm. om bevæggrundene for at have politiske lokalforeninger i CVR-registeret, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 12 Spm. om administrationsbidrag til rejsegarantifonden, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 07-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 11 Spm. om en fondskasse for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementet og en flyfondskasse, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 07-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 10 Spm. om sammensatte rejsearrangementer, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 07-11-2017
(2017-18)
L 10 Spørgsmål 5 Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/11-17 fra Forsikring & Pension, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 02-11-2017
(2017-18)
L 7 Spørgsmål 17 Spm. om ministeren vil oplyse de forventede indtægter for den danske stat som følge af den foreslåede udvidelse af DIS, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 02-11-2017
(2017-18)
L 7 Spørgsmål 16 Spm. om ministeren kan bekræfte, at den danske stat er forpligtet til at udbetale sygedagpenge, behandling af arbejdsskade, erstatninger og evt. pension til udenlandske søfarende på det øgede antal skibe i et udvidet DIS, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 02-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200