Alle Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 146 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
L 7 Spørgsmål 20 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-17 fra Skibsbevaringsfonden, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 20-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 49 MFU spm. om ministeren vil redegøre for status for de undersøgelser, som Finanstilsynet p.t. arbejder med i forhold til sager om hvidvask i Danske Bank og Nordea, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 17-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 48 MFU spm. om status for de initiativer om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, der blev aftalt i den politiske aftale af 21. juni 2017, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 17-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 47 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke er hjemmel i revisorforordningen til at indføre en bagatelgrænse, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 14 Spm. om hvad ministerens holdning er til, at flere høringssvar påpeger, at man med lovforslaget er i gang med at skabe et meget indviklet og svært forståeligt regelgrundlag, som medfører, at der fremover vil være uklarheder om bl.a. rækkevidden og indholdet af rettigheder, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-11-2017
(2017-18)
L 5 Spørgsmål 13 Spm. om ministeren vil sikre, at der foreligger en klar og entydig definition af begrebet ”sammensatte rejser” inden lovforslagets vedtagelse, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-11-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 202 Om pensionskassernes lovgrundlag. Erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 12 Spm. om ministeren vil oplyse, hvilke øvrige former for tillægsforsikringer/accessoriske forsikringer, der vil blive undtaget, herunder som følge af den foreslåede beløbsgrænse, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 11 Spm. om ministeren kan bekræfte, at tillægsforsikringer - som f.eks. elektronikforsikringer som forbrugerne får tilbudt i forbindelse med køb af elektronik – i praksis vil være undtaget fra de oplysningskrav m.v. der gælder for øvrige forsikringer, jf. den foreslåede beløbsgrænse, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 10 Spm. om der ifølge lovforslaget og den efterfølgende udfærdigelse af bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistributører vil ske en svækkelse af forbrugerbeskyttelsen på området set i forhold til gældende regler, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 9 Spm. om mæglere med den nye lovgivning på samme tid vil kunne varetage både udbud af ansattes pensionsordning på vegne af en virksomhed samt efterfølgende betjene de samme ansattes pensionsordning med service og rådgivning i stedet for pensionsselskabet, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 8 Spm. om, hvordan mæglere reelt kan agere uvildigt i lovens forstand, når de på en og samme tid, både skal tjene en virksomhedskunde, som hyrer dem til et udbud, som er i virksomhedens interesse, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 7 Spm. om, hvordan den nye lovgivning sikrer, at der ikke indgås aftaler mellem mæglere og virksomheder, der betyder krydssubsidiering af priser mellem forskellige udbud, som mægleren varetager for virksomheden, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 6 Spm. om, hvordan den nye lov sikrer, at mæglere ikke reelt kan holde de bedste og billigste arbejdsmarkedspensions-selskaber fra at vinde udbudsrunder ved at stille særlige tekniske krav, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 5 Spm. om, hvordan den nye lov sikrer, at det ikke kun er kommercielle pensionsselskaber, som deltager i, og vinder udbudsrunder om pensionsordninger til ansatte på en virksomhed, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 46 Spm. om ministeren vil redegøre for de punkter på rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. november 2017, som er relevante for udvalget, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 45 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der sker forskelsbehandling af erhvervsdrivende ved kommunalt gravearbejde, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 14-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 44 Spm. om ministeren vil redegøre for lovgrundlag og praksis for kompensation til erhvervsdrivende ved kommunalt gravearbejde, når gravearbejdet berører virksomhedsudøvelsen, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 7 Spørgsmål 19 Spm. om ministeren vil foretage en evaluering af loven om 2 år og efterfølgende gå i dialog med udvalget om udfaldet, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 4 Spm. om, hvordan ministeren vurderer fremtidsudsigterne – herunder de konkurrencemæssige aspekter - for de mindre virksomheder inden for forsikringsformidlere og forsikringsmæglere set i lyset af de stigende tilladelseskrav, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 3 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at de steder i lovforslaget, hvor man har oplyst beløb i euro, ændres til beløb i danske kroner, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 14-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 43 Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen fra år 2000 til 2017 i omfanget og brugen af aktietilbagekøb i de danske selskaber i C20-indekset, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-11-2017
(2017-18)
L 7 Spørgsmål 18 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-17 fra Forsikring & Pension, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-11-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-17 fra Finans og Leasing, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 13-11-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 42 MFU spm. om at sikre, at pensionsselskaberne ikke investerer i f.eks. minedrift, der går ud over lokalbefolkningen, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 146 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200