Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets dokumenter

Din søgning gav 69 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om, at data der kan bruges til at påvirke og styre elkundernes forbrug, ikke kan præsenteres for kunderne, selv om netselskaberne råder over disse data, til energi-, forsynings- og klimaministeren 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om det er korrekt, at datahubben ikke understøtter, at elkunderne kan få adgang til data i realtid, til energi-, forsynings- og klimaministeren 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om det er korrekt at elnetselskaberne, med indførelse af datahub og engrosmodel, kan tilbyde deres kunder adgang til målerdata, til energi-, forsynings- og klimaministeren 20-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun, til energi-, forsynings- og klimaministeren 19-10-2017
(2017-18)
L 43 Bilag 3 Henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun 19-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 12 Orientering om den skriftlige forelæggelse af det ekstraordinære rådsmøde (telekommunikation) den 24. oktober 2017, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 11 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 10 Invitation til konferencen "Byggeriets fremtid" den 30. november kl 13-16 i Fællessalen, fra Dansk Byggeri m.fl. 17-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 61 Om de reelle reduktionsforpligtelser i forbindelse med 2030 klimamålet for EU. 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 5 Spm. om, hvorvidt Folketinget kunne have taget politisk stilling og sagt nej til Nord Stream 1 i 2009, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 4 Spm. om, hvorfor klimapolitik ikke kan indgå i første trin af udarbejdelsen af en indstilling fra udenrigsministeren, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 3 Spm. om, at den reelle afgørelse de facto ligger hos udenrigsministeren, således som lovforslaget er udformet, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 2 Spm. om, at energi-, forsynings- og klimaministeren blindt skal følge en indstilling fra landets udenrigsminister, sådan som lovforslaget er udformet, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt Folketinget har ret til information om en indstilling fra landets udenrigsminister, mulighed for at drøfte landets interesser i tilknytning til en indstilling og indflydelse på en afgørelse i forhold til lovforslagets udformning, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 38 Spørgsmål 3 Spm. om garanti for, at der ikke er elementer i denne lovændring, som kan bruges i forhold til andre sektorer i forsyningssektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 38 Spørgsmål 2 Spm., om gasnettet kan videresælges efter en vedtagelse af lovforslaget, uden at Folketinget bliver spurgt, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
L 38 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorfor staten skal tjene 20 pct. på, at staten køber de gasnet, som kommuner ejer i fællesskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om sammenhængen mellem at basere politiske aftaler på olieprisscenarier, til energi-, forsynings- og klimaministeren 14-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om fremadrettet implementering af IEA 450 ppm-scenariet som udgangspunkt for finanspolitikken, til finansministeren 14-10-2017
(2017-18)
L 39 Spørgsmål 2 Spm. om, hvorvidt der i Europa-Kommissionens godkendelse N354/2009 af balancegodtgørelsen ikke er nævnt muligheden for en fastsættelse af balancegodtgørelsen ud fra en fremskrivning af balanceomkostningerne for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren 14-10-2017
(2017-18)
L 39 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt det af Energistyrelsen forslåede niveau for balancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh fra 1/1-18 ikke er en faktisk historisk balanceomkostning for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren 14-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om, hvorvidt der er regler der er til hinder for, at én part ejer selve havvindmøllen, mens en anden part ejer fundament og ilandføringskabler, til energi-, forsynings- og klimaministeren 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 20 Spm. om kommentarer til materiale fra Middelgrundens Vindmøllelaug ifm. foretræde for udvalget den 12/10-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 9 Materiale fra Middelgrundens Vindmøllelaugs foretræde den 12/10-17 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 8 Brev om fremtidig orientering af EFK-udvalget ifm. høringer over og udstedelse af bekendtgørelser 12-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 69 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200