Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets lovforslag

Din søgning gav 7 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 43 Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 42 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 41 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 40 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 39 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 38 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 37 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
Din søgning gav 7 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200