Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 35 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om, at data der kan bruges til at påvirke og styre elkundernes forbrug, ikke kan præsenteres for kunderne, selv om netselskaberne råder over disse data, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om det er korrekt, at datahubben ikke understøtter, at elkunderne kan få adgang til data i realtid, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om det er korrekt at elnetselskaberne, med indførelse af datahub og engrosmodel, kan tilbyde deres kunder adgang til målerdata, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 5 Spm. om, hvorvidt Folketinget kunne have taget politisk stilling og sagt nej til Nord Stream 1 i 2009, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 4 Spm. om, hvorfor klimapolitik ikke kan indgå i første trin af udarbejdelsen af en indstilling fra udenrigsministeren, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 3 Spm. om, at den reelle afgørelse de facto ligger hos udenrigsministeren, således som lovforslaget er udformet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 2 Spm. om, at energi-, forsynings- og klimaministeren blindt skal følge en indstilling fra landets udenrigsminister, sådan som lovforslaget er udformet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 43 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt Folketinget har ret til information om en indstilling fra landets udenrigsminister, mulighed for at drøfte landets interesser i tilknytning til en indstilling og indflydelse på en afgørelse i forhold til lovforslagets udformning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 38 Spørgsmål 3 Spm. om garanti for, at der ikke er elementer i denne lovændring, som kan bruges i forhold til andre sektorer i forsyningssektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 38 Spørgsmål 2 Spm., om gasnettet kan videresælges efter en vedtagelse af lovforslaget, uden at Folketinget bliver spurgt, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 38 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorfor staten skal tjene 20 pct. på, at staten køber de gasnet, som kommuner ejer i fællesskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 39 Spørgsmål 2 Spm. om, hvorvidt der i Europa-Kommissionens godkendelse N354/2009 af balancegodtgørelsen ikke er nævnt muligheden for en fastsættelse af balancegodtgørelsen ud fra en fremskrivning af balanceomkostningerne for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 14-10-2017
(2017-18)
L 39 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt det af Energistyrelsen forslåede niveau for balancegodtgørelsen på 0,9 øre/kWh fra 1/1-18 ikke er en faktisk historisk balanceomkostning for danske vindmøller, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 14-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om, hvorvidt der er regler der er til hinder for, at én part ejer selve havvindmøllen, mens en anden part ejer fundament og ilandføringskabler, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 20 Spm. om kommentarer til materiale fra Middelgrundens Vindmøllelaug ifm. foretræde for udvalget den 12/10-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 19 Spm. om kommuners rolle ved etablering af biogasanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 18 Spm. om ændring af bekendtgørelse nr. 108 af 29/1-15 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, således at det er indkomsten i ansøgningsåret, der lægges til grund, når betrængte ejendomsejere ansøger om en afdragsordning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 17 Spm., om hensigten med lov nr. 56 af 27/1-15 var og er, at husejerens indkomst i ansøgningsåret er afgørende for at kunne få en afdragsordning til en forbedret spildevandsløsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 16 MFU spm. om løsning på problemerne med, at en række danske digitale systemer udelukkende fungerer med telefonnumre med landekoden +45 og dertilhørende 8 cifre, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 15 Spm. om fremsendelse af resultatet af målingerne af uranindholdet (ICPMS) i prøver fra Vendsyssel-1-kernen, så snart GEUS har færdiggjort analysearbejdet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 14 Spm. om, hvordan det lavradioaktive affald skal deponeres, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 13 Spm. om, at der i tilfælde af en fremtidig indvinding af skifergas ved fracking i vandrette boringer i en alunskifer med et uranindhold i samme størrelsesorden som i alunskiferen i efterforskningsboringen Vendsyssel-1 vil blive tale om store mængder boreaffald, som skal behandles og deponeres som radioaktivt affald, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 12 Spm. om tal for de målte indikative værdier i alunskiferen for indholdet af gas, TOC, uran, thorium og svovl i well site lithology loggen fra Vendsyssel-1-boringen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om, hvorvidt der i det gennemborede lag af alunskifer i efterforskningsboringen Vendsyssel-1 er en positiv korrelation mellem det indikative uranindhold og indholdet af (skifer)gas & total organic carbon (TOC), til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 35 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200