Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om, at data der kan bruges til at påvirke og styre elkundernes forbrug, ikke kan præsenteres for kunderne, selv om netselskaberne råder over disse data, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om det er korrekt, at datahubben ikke understøtter, at elkunderne kan få adgang til data i realtid, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om det er korrekt at elnetselskaberne, med indførelse af datahub og engrosmodel, kan tilbyde deres kunder adgang til målerdata, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om, hvorvidt der er regler der er til hinder for, at én part ejer selve havvindmøllen, mens en anden part ejer fundament og ilandføringskabler, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 20 Spm. om kommentarer til materiale fra Middelgrundens Vindmøllelaug ifm. foretræde for udvalget den 12/10-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 13-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 19 Spm. om kommuners rolle ved etablering af biogasanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 18 Spm. om ændring af bekendtgørelse nr. 108 af 29/1-15 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, således at det er indkomsten i ansøgningsåret, der lægges til grund, når betrængte ejendomsejere ansøger om en afdragsordning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 17 Spm., om hensigten med lov nr. 56 af 27/1-15 var og er, at husejerens indkomst i ansøgningsåret er afgørende for at kunne få en afdragsordning til en forbedret spildevandsløsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 16 MFU spm. om løsning på problemerne med, at en række danske digitale systemer udelukkende fungerer med telefonnumre med landekoden +45 og dertilhørende 8 cifre, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 15 Spm. om fremsendelse af resultatet af målingerne af uranindholdet (ICPMS) i prøver fra Vendsyssel-1-kernen, så snart GEUS har færdiggjort analysearbejdet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 14 Spm. om, hvordan det lavradioaktive affald skal deponeres, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 13 Spm. om, at der i tilfælde af en fremtidig indvinding af skifergas ved fracking i vandrette boringer i en alunskifer med et uranindhold i samme størrelsesorden som i alunskiferen i efterforskningsboringen Vendsyssel-1 vil blive tale om store mængder boreaffald, som skal behandles og deponeres som radioaktivt affald, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 12 Spm. om tal for de målte indikative værdier i alunskiferen for indholdet af gas, TOC, uran, thorium og svovl i well site lithology loggen fra Vendsyssel-1-boringen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om, hvorvidt der i det gennemborede lag af alunskifer i efterforskningsboringen Vendsyssel-1 er en positiv korrelation mellem det indikative uranindhold og indholdet af (skifer)gas & total organic carbon (TOC), til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 10 Spm., om Åben dør-proceduren ifm. licensgivning til efterforskning og indvinding af olie og gas bør ændres, så der sikres en forudgående information og folkelig og politisk debat herom, inden endelig beslutning træffes, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 9 Spm. om, hvordan ministeren kan meddele tilladelse til en licens til efterforskning og indvinding af olie og gas, når det ikke er ”muligt på nuværende tidspunkt at redegøre for de miljømæssige, helbredsmæssige, støjmæssige og andre påvirkninger, der måtte være under hver enkelt fase”, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 8 Spm. om, hvorvidt der er forskel på de miljø- og helbredsmæssige konsekvenser ved fracking i Nordsøen og fracking på land, hvor der bor mennesker og er grundvand, der skal beskyttes, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 7 Spm. om, hvorfor muligheden for anvendelse af fracking indgår i Energistyrelsens indstilling af 16/5-17, når et ønske om evt. fracking ikke er omtalt i Nail Resources licensansøgninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 6 Spm. om forskellen på screeningspligt og VVM-pligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 5 Spm., om efterforskningsfracking for også konventionel olie og gas – hvor der i dag kun er screeningspligt – skal gøres VVM-pligtigt, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 4 Spm. om, hvad ”andre efterforskningsmål i efterforskningen” kan omfatte iht. EFK (2016-17) alm. del – svar på spm. 313, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 3 Spm. om, hvorvidt Apple, Facebook og Google har forpligtet sig til, at deres datacentres elforbrug skal være baseret på 100 pct. vedvarende energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 2 Spm. om, hvorvidt Facebooks planlagte server i Odense vil få et elforbrug på 0,15-0,3 TWh/år svarende til elforbruget på Facebooks datacenter i Kiruna, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 1 Spm. om oversendelse af tal for hvert år i perioden 1990-2016 for hver af de 5 LULUCF-kategorier: ”ny skov og genplantet skov siden 1990” (AR), ”afskovning siden 1990” (D), ”skovforvaltning af skove fra før 1990” (FM), ”dyrkede arealer” (CM) og ”vedvarende græsarealer” (GM), til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200