Alle Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 103 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om ministerens indstilling til samlenotat om rådsmøde (energi) den 18/12-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 20-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 59 Spm. om forligspartierne bag Nordsøaftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 17-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 58 Spm. om, hvad drivhusgasudledningen skønnes at være fra dyrkning, produktion og transport af den soja, som Danmark har importeret til dyrefoder i perioden 2005-2016, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 16-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 57 MFU spm., om en eventuel godkendelse af salget til Total på noget tidspunkt kan indbringes for en international tvistbilæggelse eller voldgift, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 56 MFU spm. om, hvad det i praksis betyder, at salget af olierettigheder til Total omfatter overtagelse af eneretten, som den hidtil har været givet til A.P. Møller - Mærsk, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 55 MFU spm. om, hvorvidt de samme betingelser for et videresalg, som Total nu ønsker at købe fra A.P. Møller - Mærsk, omfatter de samme krav om myndighedernes og regeringens godkendelse, som gælder i dag, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 54 MFU spm. om et bindende tilsagn fra Total om renovering af Tyrafeltet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 53 MFU spm. om, hvorvidt godkendelsen af aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og Total ville afhænge af, om køber (Total) økonomisk og teknisk kunne løfte opgaven, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 52 MFU spm. om ministeriets orientering om salgsaftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og Total, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 51 MFU spm. om, hvordan og hvornår den juridiske vurdering af salgsaftalen mellem A.P. Møller – Mærsk og Total vil blive offentliggjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 50 MFU spm. om bekræftelse af, at den aftale, A.P. Møller – Mærsk har lavet om salg af Mærsk Olie og Gas til Total, og som nu er til vurdering forud for myndighedernes eventuelle godkendelse, omfatter alle rettigheder og forpligtelser, jf. udtalelse fra A.P. Møller – Mærsk i artiklen i Børsen den 6/11-17: ”Salg af Maersk Oil giver tvivl om nordsøbeskatning”, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 15-11-2017
(2017-18)
L 41 Spørgsmål 1 Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, som imødekommer høringssvaret fra Danske Regioner, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 13-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 49 Spm. om kommentar til materiale fra Dansk Solcelleforening ifm. foretræde for udvalget den 2/11-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 48 Spm. om den gennemsnitlige alder og gennemsnitlige årlige elproduktion i kWh for biogaskraftvarmeanlæg i Danmark, og den gennemsnitlige støtte modtaget for disse biogaskraftvarmeanlæg opgjort som kr. pr. kWh elproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 47 Spm. om den gennemsnitlige støtte til biogaskraftvarme i 2016 opgjort pr. MW eleffekt på biogaskraftvarmeanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 46 Spm. om, hvor stor andel forskellige VE-former forventes at bidrage med til den danske VE-andel fra 2015-2021, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 10-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 45 Spm. om kommentar til materiale fra Partnerskab for Bølgekrafts foretræde den 9/11-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 44 Spm. om kommentar til henvendelse af 7/11-17 fra Nord Stream 2 ifm. foretræde for udvalget den 9/11-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-11-2017
(2017-18)
L 37 Spørgsmål 3 Spm. om kommentar til materiale fra Teleindustrien, som blev præsenteret i forbindelse med foretræde den 9/11-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 43 Spm. om, hvordan ministeren forholder sig, når/hvis DONG Energy af egen drift eller via brancheforeninger og interessefællesskaber rejser sager over for ministeren eller andre ministerier med kritik af den førte politik, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 42 Spm. om, hvilken politik staten praktiserer hvad angår DONG Energy-koncernen, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 41 Spm. om, hvilken ejerstrategi staten har lagt for hvilke brancheorganisationer, interessefællesskaber og lig. samarbejder den tidligere DONG Energy-koncern (inkl. datterselskaber) har fastlagt over for selskabets direktion og ledelse i øvrigt, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 40 Spm. om, hvor mange penge den tidligere DONG Energy-koncern (inkl. datterselskaber) anvendte i 2017 på kontingenter og andre betalinger til brancheorganisationer, interessefællesskaber og lignende samarbejder, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om en komplet liste over de brancheorganisationer, interessefællesskaber og lign. samarbejder det tidligere DONG Energy har og fortsat indgår i 2017, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 38 Spm. om, hvilke sponsorater det tidligere DONG Energy (nu: Ørsted) har og har haft i 2017, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 09-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 103 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200