Beskæftigelsesudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 94 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
BEU Alm.del Svar på spm. 25 BEU alm. del - svar på spm. 25 om talepapir fra det åbne samråd den 11/10-17 om anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme , fra beskæftigelsesministeren 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 25 Henvendelse af 19/10-17 fra Foreningen Børns-Trivsel om Projekt UNIK. 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 24 Materiale til LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobberes foretræde den 25/10-17 om evaluering af reformen af Førtidspension og Fleksjob. 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 23 Antal ansøgninger om folkepension, fra beskæftigelseministeren 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Svar på spm. 23 BEU alm. del - svar på spm. 23 om talepapir fra det åbne samråd den 11/10-17 om dødsulykker ved arbejde på skibe, fra erhvervsministeren 18-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvad anciennitet og faglig sammensætning efter ministerens mening betyder for sagsbehandlingstid og kvaliteten af arbejdet i AES, til beskæftigelsesministeren 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 33 Spm. om, hvordan den faglige sammensætning er i AES, til beskæftigelsesministeren 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 22 Henvendelse af 16/10-17 fra Forsikring & Pension om foretræde ifm. reglerne for modregning af forsikringsydelser fra arbejdsmarkedspensionerne i ressourceforløbsydelse 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 32 MFU spm. om en borger fuldstændig mister sin ret til sygedagpenge, hvis en arbejdsgiver ikke har anmeldt sygefraværet i medfør af § 38, stk. 1 i sygedagpengeloven, til beskæftigelsesministeren 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 21 Henvendelse af 16/10-17 fra Mari-Ann Kralund Clementsen, Gilleleje om rettigheder for lønmodtagere der er fyldt 65 år 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 20 Henvendelse af 13/10-17 fra Gruppen af politisk interesserede Nordjyder om forskelsbehandling i forhold til de forskellige job, jobtyper m.v. 17-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 62 Om at en borger nægtes sygedagpenge. 16-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 19 Notat om McDonald's restauranternes interne procedurer vedrørende arbejds- og opholdstilladelser, fra beskæftigelsesministeren 13-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 18 Henvendelse af 4/10-17 fra Landsforeningen Social Anstændighed virkning af jobreform 1 og integrationsydelse 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 31 Spm. om Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser, til beskæftigelsesministeren 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 30 Spm. om at forholde sig initiativer fra Københavns Kommune, til beskæftigelsesministeren 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 17 Notat om tværgående samarbejdsmodel om indsatser ift. borgere med tilknytning til bander 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 16 Henvendelse af 11/10-17 fra Iben Røstbjærg Kullberg om det åbne samråd med Beskæftigelsesminister omkring psykiske sygdomme som erhvervssygdom. 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 29 Spm. om at redegøre for, hvad der menes med ”sikker dokumentation” i forbindelse med anerkendelse af psykiske arbejdsskader, til beskæftige´lsesministeren 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 28 Spm. om anerkendelsesprocenten på anmeldte psykiske arbejdsskader er tilfredsstillende, til beskæftigelsesministeren 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 27 Spm. om kommentar til Byggefagenes Samvirkes materiale, til beskæftigelsesministeren 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 26 Spm. om at forældrepar ikke får udbetalt den fulde børnefamilieydelse i 2 lande, til skatteministeren 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 25 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 11/10-17 om anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme , til beskæftigelsesministeren 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om, hvordan arbejdsulykker fordeler sig på brancher m.v., til beskæftigelsesministeren 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Svar på spm. 12 BEU alm. del - svar på spm. 12 om talepapir fra det åbne samråd den 4/10-17 om en aktiv indsats for udsatte borgere, fra beskæftigelsesministeren 11-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 94 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200