Beskæftigelsesudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om arbejdsulykker ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om at borgere i ressourceforløb får en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om at sikre, at alle borgere i ressourceforløb får hjælp til at udvikle deres arbejdsevne, til beskæftigelseministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om, hvor stor en andel borgere i ressourceforløb som ministeren synes er acceptabelt, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om, hvilket signal man sender til unge, når arbejdsmiljøet i bygge- anlægsbranchen har massive problemer, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om det er forsvarligt at reducere Arbejdstilsynets bevilling, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om nedslidende arbejdsmiljø hænger sammen med planerne om at hæve folkepensionsalderen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om ministeren planlægger nye initiativ om, at Arbejdstilsynet skal komme på uanmeldt tilsyn m.v., til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om byggeriets brugsanvisninger og montagevejledninger og om Arbejdstilsynets praksis vedrørende brugsanvisninger er tilfredsstillende, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om, hvilke tiltag der kan tages, for at der er sikkerhed for, at politiet og Arbejdstilsynet undersøger alle dødsulykker på landevejene med henblik på placering af ansvar efter arbejdsmiljøloven, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål M Spm. om, ministeren mener, at det er i overensstemmelse med og i tråd med intentionen i lov om aktiv beskæftigelse, at et jobcenter bruger virksomhedspraktik til borgere, der allerede har kompetencer inden for det pågældende fag, ikke mangler afklaring og allerede søger job, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål L Spm. om, hvad ministeren mener om, at en tjener med 40 års erfaring i branchen sendes i virksomhedspraktik som tjener, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om det er hensigtsmæssigt, at lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion alene gælder personer, der har været udsendt uden for det danske rige, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om de mennesker, som har arbejdet i statens tjeneste, er blevet behandlet værdigt af systemet, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om at udvide muligheden for anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvordan Søfartsstyrelsen informerer de efterladte om omstændighederne ved en dødsulykke til søs, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om at en lang sagsbehandlingstid hos politiet kan betyde, at en fiskeskipper ikke drages til ansvar for en dødsulykke, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om at Søfartsstyrelsen laver vurderinger af alle dødsulykker til søs siden Maritime Labour Convention trådte i kraft, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om at Søfartsstyrelsen gennem flere år har undladt at følge reglerne i Maritime Labour Convention, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om ministeren holdning til dødsulykkerne på udenlandske skibe i danske farvande, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om, hvad regeringen vil gøre for at afhjælpe de aktuelle problemer med dårligt arbejdsmiljø på landets hospitaler, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om der er en sammenhæng mellem regeringens produktivitetskrav på to procent på hospitalerne og problemerne med arbejdsmiljøet på hospitalerne, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om at redegøre for omfanget af problemerne med dårligt arbejdsmiljø på landets hospitaler, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200