Beskæftigelsesudvalget (BEU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 35 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
BEU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvad anciennitet og faglig sammensætning efter ministerens mening betyder for sagsbehandlingstid og kvaliteten af arbejdet i AES, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvad anciennitet og faglig sammensætning efter ministerens mening betyder for sagsbehandlingstid og kvaliteten af arbejdet i AES, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 33 Spm. om, hvordan den faglige sammensætning er i AES, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 32 MFU spm. om en borger fuldstændig mister sin ret til sygedagpenge, hvis en arbejdsgiver ikke har anmeldt sygefraværet i medfør af § 38, stk. 1 i sygedagpengeloven, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 31 Spm. om Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 30 Spm. om at forholde sig initiativer fra Københavns Kommune, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 29 Spm. om at redegøre for, hvad der menes med ”sikker dokumentation” i forbindelse med anerkendelse af psykiske arbejdsskader, til beskæftige´lsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 28 Spm. om anerkendelsesprocenten på anmeldte psykiske arbejdsskader er tilfredsstillende, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 27 Spm. om kommentar til Byggefagenes Samvirkes materiale, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 26 Spm. om at forældrepar ikke får udbetalt den fulde børnefamilieydelse i 2 lande, til skatteministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 25 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 11/10-17 om anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme , til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om, hvordan arbejdsulykker fordeler sig på brancher m.v., til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 11/10-17 om dødsulykker ved arbejde på skibe, til erhvervsministeren Ubesvaret 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om ministeren eller ekspertudvalg kan bestille undersøgelser i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om, hvorvidt der i forhold til udviklingen af anmeldte psykiske arbejdsskader, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 10-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 20 MFU spm. om en oversigt over produktivitetsudviklingen og ressourcetilførslen, til sundhedsministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 19 Spm. om at redegøre for Arbejdstilsynets kontrol af arbejdsmiljøet på sygehuse, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 06-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 18 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 6/10-17 om arbejdsmiljø på hospitaler, med beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 06-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 17 Spm. om at redegøre for, hvor stort et antal og hvor stor en andel af borgere i ressourceforløb med mindst 2 års anciennitet, der hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor de seneste to år, til beskæftigelseministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 16 Spm. om, hvor stor en andel borgere i ressourceforløb med mindst 1 års anciennitet, som i hele deres tid i ressourceforløb hverken har deltaget i aktiv indsats eller haft en mentor, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 15 Spm. om aktiv indsats eller mentorstøtte til udsatte borgere, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 14 Spm. om at redegøre for, om der er kommuner – og i givet fald hvilke – der er blevet idømt tvangsbøder, fordi loven ikke er blevet overholdt, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 13 Spm. om en definition af begrebet ”udsatte borgere", til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 12 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 4/10-17 om en aktiv indsats for udsatte borgere,, til beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om, hvilke initiativer ministeren har taget og vil tage vedrørende kontrol ift. sammenblanding af A-kassers og fagforeningers økonomi med hensyn til brug af sælgere, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 35 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200