Beskæftigelsesudvalget (BEU) alm. del bilag

Din søgning gav 25 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
BEU Alm.del Bilag 25 Henvendelse af 19/10-17 fra Foreningen Børns-Trivsel om Projekt UNIK. 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 24 Materiale til LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobberes foretræde den 25/10-17 om evaluering af reformen af Førtidspension og Fleksjob. 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 23 Antal ansøgninger om folkepension, fra beskæftigelseministeren 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 22 Henvendelse af 16/10-17 fra Forsikring & Pension om foretræde ifm. reglerne for modregning af forsikringsydelser fra arbejdsmarkedspensionerne i ressourceforløbsydelse 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 21 Henvendelse af 16/10-17 fra Mari-Ann Kralund Clementsen, Gilleleje om rettigheder for lønmodtagere der er fyldt 65 år 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 20 Henvendelse af 13/10-17 fra Gruppen af politisk interesserede Nordjyder om forskelsbehandling i forhold til de forskellige job, jobtyper m.v. 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 19 Notat om McDonald's restauranternes interne procedurer vedrørende arbejds- og opholdstilladelser, fra beskæftigelsesministeren 13-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 18 Henvendelse af 4/10-17 fra Landsforeningen Social Anstændighed virkning af jobreform 1 og integrationsydelse 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 17 Notat om tværgående samarbejdsmodel om indsatser ift. borgere med tilknytning til bander 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 16 Henvendelse af 11/10-17 fra Iben Røstbjærg Kullberg om det åbne samråd med Beskæftigelsesminister omkring psykiske sygdomme som erhvervssygdom. 12-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 15 Invitation til statusmøde om ATPs investeringsstrategi- og politikker den 15. november 2017 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 14 Internt dokument 11-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 13 Orientering om de første resultater fra forskningsprojekterne om brandmænds udsættelse for partikler – Biobrand og Epibrand , fra beskæftigelsesministeren 10-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 12 Udvalgs- og gruppeformandsmøde onsdag den 11. oktober (dagsorden og bilag) 06-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 11 Orientering om udfaldet af stormøde om børn i underholdningsbranchen. fra beskæftigelsesministeren 06-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 10 Internt dokument 05-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 9 Invitation og program til Frivilligrådets årsmøde 2. november 2017 05-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 8 Orientering om forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.), fra justitsministeren 05-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 7 Høringsnotat til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.), fra beskæftigelsesministeren 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 6 Materiale til Byggefagenes Samvirkes foretræde den 11. oktober 2017 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 5 Orientering om svar fra Kommissær Thyssen på brev fra Tyskland, Østrig, Irland og Danmark om indeksering af børnepenge, fra beskæftigelsesministeren 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 4 Høringsnotat til lov om ændring af arbejdsmiljøloven (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.), fra beskæftigelseministeren 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 3 Høringsnotat til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet), fra beskæftigelsesministeren 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 2 Orientering om udkast til tre ændringsbekendtgørelser og en ny bekendtgørelse, der alle vedrører ordningen med arbejdsmiljøcertifikater, fra beskæftigelsesministern 04-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 1 Uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret 2017-18 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 25 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200