Venstre,
Morten Loekkegaard - Fotograf Steen Brogaard

Morten Løkkegaard (V)

Fhv. medlem af Folketinget, Venstre

Journalist, selvstændig

Morten Løkkegaard, født 20. december 1964 i Helsingør, søn af pensioneret overlæge Hans Løkkegaard og pensioneret lærer Kirsten Marie Løkkegaard. Gift med Connie Dahl Løkkegaard. Har børnene Sebastian og Sophia og delebørnene Anna, Louise og Emilie.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015 til 2. marts 2016.
Kandidat for Venstre i Ballerupkredsen fra 2014 til 2016.


Parlamentarisk karriere
Tidligere EU-ordfører og medieordfører. Tidligere næstformand for den danske delegation til Nordisk Råd. Tidligere næstformand for den danske delegation til Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet. Medlem af Europa-Parlamentet 2009-2014.


Uddannelse og erhverv
German Marshall Fellow, politiske studier, USA, 1995.
Journalist, Danmarks Journalisthøjskole, 1988.
Studentereksamen, Nørre Gymnasium, fra 1980 til 1983.
Folkeskole, Syvstjerneskolen, fra 1970 til 1980.

Kommunikationsrådgiver og foredragsholder, Løkkegaard Kommunikation, fra 2005.
Journalist og tv-vært, TV Avisen, Danmarks Radio, fra 1990 til 2005.
Journalist, Jyllands-Posten, fra 1988 til 1990.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Zeso Architects 2015.


Publikationer
Medforfatter til »Magtens mænd«, 1993.


Biografien opdateres ikke længere fra 2. marts 2016.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [25.08.2017]
Sideansvarlig: Biografiredaktionen