Udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 679 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
REU Alm.del Spørgsmål 63 Spm. om man med den nuværende straffelov, kan idømme en hærværksmand økonomisk erstatningsansvar for den hærværk vedkommende forvolder, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 75 MFU spm. om, hvordan ministeren har tænkt sig at sikre, at den mindre tilgængelighed uden for de almindelige åbningstider ikke vil få sundhedsmæssige konsekvenser, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 74 MFU spm. om, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser der kan følge af ændringerne i apotekerloven, der betyder, at døgnapoteker uden for indre København, som f.eks. i Glostrup, vil lukke, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
L 24 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/10-17 fra Business Car Denmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
L 24 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/10-17 fra Business Car Denmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
L 60 Spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-17 fra LGBT Danmark, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 69 Spm. om en redegørelse for omfanget af politiets kontrol med brud på køre-og hviletidsforordningens (forordning (EF) 561/2006) bestemmelser om weekendhvil, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 69 Spm. om en redegørelse for omfanget af politiets kontrol med brud på køre-og hviletidsforordningens (forordning (EF) 561/2006) bestemmelser om weekendhvil, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvad anciennitet og faglig sammensætning efter ministerens mening betyder for sagsbehandlingstid og kvaliteten af arbejdet i AES, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvad anciennitet og faglig sammensætning efter ministerens mening betyder for sagsbehandlingstid og kvaliteten af arbejdet i AES, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 68 Spm. om, hvor mange udenlandske lastbilchauffører der i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er blevet fradømt retten til kørsel i Danmark, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 67 Spm. om, hvor mange udenlandske lastbiler der er blevet henholdsvis klampet og beslaglagt som led i politiets bestræbelser på at stoppe ulovlig godskørsel og inddrive bøder i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 33 Spm. om, hvordan den faglige sammensætning er i AES, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 66 Spm. om, hvor mange udenlandske chauffører og transportvirksomheder der er blevet sigtet for brud på reglerne om registrering af kombinerede transporter i Registret for udenlandske tjenesteydere i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 65 Spm. om, hvor store beløb udenlandske bus- og lastbiltransportvirksomheder har betalt i bøder for brud på cabotage-reglerne m.v., i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 64 Spm. om, hvor mange udenlandske bus- og lastbiltransportvirksomheder der i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er blevet sigtet for ulovlig cabotage-kørsel i Danmark, til justitsministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 63 Spm. om en redegørelse for udviklingen i udenlandske lastbilers og udenlandske bussers betaling af vejafgifter i Danmark i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 62 Spm. om, hvordan andelen af udenlandske busser og lastbiler, der passerer Øresundsbroen og betaler broafgift, har udviklet sig i forhold til andelen af danske lastbiler i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 61 Spm. om, hvorledes andelen af udenlandske busser og lastbiler, der passerer Storebæltsbroen og betaler broafgift, har udviklet sig i forhold til andelen af danske lastbiler i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 60 Spm. om, hvordan mængden af kombinerede transporter har udviklet sig i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 32 MFU spm. om en borger fuldstændig mister sin ret til sygedagpenge, hvis en arbejdsgiver ikke har anmeldt sygefraværet i medfør af § 38, stk. 1 i sygedagpengeloven, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 59 Spm. om, hvordan andelen af kombinerede transporter opgøres i forhold til den samlede mængde godskørsel, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
L 13 Spørgsmål 5 Spm. om skattekontrollovgivningen ift. Skattelovrådets arbejde og kommende anbefalinger om rådgiveres medvirken til skatteunddragelse, til skatteministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
L 13 Spørgsmål 4 Spm. om lovforslaget følger hensigten i den indgåede aftale om Skattelovrådets analyse med fokus på rådgivernes rolle og bevisproblemer, til skatteministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
L 13 Spørgsmål 3 Spm. om, hvilken type urigtig dokumentation der kan være strafbar, til skatteministeren Ubesvaret 17-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 679 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200