Alle svar

Her finder du svar på alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål og mundtligt og skriftligt besvarede § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 75 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
SUU Alm.del Svar på spm. 10 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 10 om ministeren kan bekræfte, at Justitsministeriet ikke kan udelukke, at det vil være juridisk muligt at indføre testkøbsprocedurer for butikkers salg af tobak til børn og unge under 18 år, som man gør i Irland, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 17-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 48 Svar på spm. nr. S 48: Hvad er ministerens holdning til, at farmakonomuddannelsen i modstrid med de politiske målsætninger om sammenhæng i uddannelserne ikke er en integreret del af det øvrige uddannelsessystem på sundhedsområdet, men er en uddannelsesmæssig blind vej? Sundhedsministeren 17-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 36 Hvordan vil ministeren sikre akutberedskabet i Nordjylland, når regeringen hverken kan tilbyde lægehelikopter eller fortsætte det ekstraordinære tilskud til akutbiler... Sundhedsministeren 17-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 35 Finder ministeren det betryggende, at vandværker selv foretager sundhedsvurderinger af pesticiders farlighed, og mener ministeren, at vandværkerne og embedslægen... Sundhedsministeren 17-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 53 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53 om vurdering af kvaliteten af kerneårsagsanalysen foretaget i forbindelse med meningitis-dødsfald, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 49 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 49 om ministeren vil iværksætte en ekstern undersøgelse af hændelserne i sagen om en ung mand, der døde af meningitis efter fejl fra 1813, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 48 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 48 om Region Hovedstaden fortsat lader jordemødre visitere akutte patienter hos 1813, på trods af anbefaleringer om det modsatte, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 47 Spm. om det er kutyme, at Styrelsen for Patientsikkerhed modtager henvendelse fra Region Hovedstaden med det formål at påvirke en afgørelse om skærpet tilsyn, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 46 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 46 om ministerens holdning til, at Region Hovedstaden skriver til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få dem til at undlade at give et skærpet tilsyn til den ansvarlige rådgivende læge, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 45 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 45 om ministeren vil sikre, at det for fremtiden ikke er regionen selv, der undersøger sager, hvor der er begået fejl, som f.eks. i sagen om en 17- årige, der døde af meningitis efter fejl fra 1813, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 44 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 44 om, hvordan Region Hovedstaden mener, at 1813 kan lære af de begåede fejl, hvis ikke hele processen er en del af den af kerneårsagsanalyse, som efterfølgende er blevet foretaget, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 43 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 43 om baggrunden for, at den omtalte rådgivende læge i sagen om en ung mand, der døde af meningitis efter fejl fra 1813, tilsyneladende ikke indgår i den kerneårsagsanalyse, som der efterfølgende blev foretaget om forløbet, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 42 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 42 om, hvordan og af hvem det besluttes, hvem der er den rådgivende læge på vagt hos 1813, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 41 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 41 om, hvem der sidder som rådgivende læge hos Region Hovedstadens 1813 og hvilke kompetencer, disse rådgivende læger har, fra sundhedsministeren Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 40 Svar på spm. nr. S 40: Hvad mener ministeren, at det betyder for den fri og lige adgang til sundhed for borgere i Kalundborg og omegn og deres mulighed for at få hurtig og sammenhængende hjælp så Sundhedsministeren 16-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 46 Svar på nr. S 46: Når der i regeringens netop fremlagte forslag til finanslov er afsat 57,8 mio. kr. til nedrivningspuljen i 2021, som ligger efter aftaleperiodens udløb, er det så et udtryk for, at regeringen vil forlænge nedrivningspuljen, og hvordan hænger Transport-, bygnings- og boligministeren 16-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 53 Svar på spm. nr. S 53: Hvad er ministerens holdning til, at ældre, som er fyldt 75 år, kan få fornyet deres kørekort uden lægeerklæring, når visse typer af diabetikere skal medbringe lægeerklæring, og hvad Transport-, bygnings- og boligministeren 16-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 8 Svar på S 8: Hvordan forholder ministeren sig til, at den analyse af, hvordan studiepladserne på medicinstudiet fremover skal fordeles i de forskellige regioner, som ministeren i januar annoncerede skulle ligge klar forud for Uddannelses- og forskningsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 19 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 19 om, hvilke midler Norge yder til henholdsvis Rumænien og Litauen til brug for udbygning, drift og særlige afdelinger i landenes fængselsvæsen, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 20 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 20 om, hvilke særaftaler f.eks. Storbritannien har med lande som Rumænien og Litauen med hensyn til at sende dømte til afsoning i hjemlandet, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 21 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 21, om der i Iasi fængslet i Rumænien er særlige afdelinger til indsatte der er overført til afsoning fra Storbritannien, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 23 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23 om, hvor mange rumænske og litauiske statsborgere, der blev udleveret til hjemlandet til retsforfølgelse fra England, Norge og Danmark, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 24 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24 om ministeren kan bekræfte, at indsatte i rumænske fængsler har vundet sager ved rumænske domstole om pladshensyn, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 25 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 25 om ministeren kan oplyse om Rumæniens planer om udbygning af deres fængsler, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Svar på spm. 22 REU alm. del - foreløbigt svar på spm. 22 om, hvor mange dømte der blev sendt til afsoning i Rumænien og Litauen fra henholdsvis England, Norge og Danmark i 2015-2017, fra justitsministeren Justitsministeren 16-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 75 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200