Alle udvalgsbilag

Din søgning gav 596 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
FOU Alm.del Bilag 14 Henvendelse af 18/10-17 fra Frederikshavn Byråd vedr. forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig 19-10-2017
(2017-18)
L 4 Bilag 14 Henvendelse af 19/10-17 fra Motorhistorisk Samråd 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Bilag 35 Henvendelse af 10/10-17 fra Brugernes Førerhundeordning om nye veje på synsområdet (anmodning om foretræde for udvalget) 19-10-2017
(2017-18)
TRU Alm.del Bilag 18 Henvendelse af 19/10-17 fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vedrørende anmodning om foretræde om byfornyelsesmidler 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 25 Henvendelse af 19/10-17 fra Foreningen Børns-Trivsel om Projekt UNIK. 19-10-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 57 Den Europæiske Revisionsrets arbejdsprogram for 2018 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 24 Materiale til LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobberes foretræde den 25/10-17 om evaluering af reformen af Førtidspension og Fleksjob. 19-10-2017
(2017-18)
L 4 Bilag 13 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 19-10-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Bilag 23 Antal ansøgninger om folkepension, fra beskæftigelseministeren 19-10-2017
(2017-18)
L 19 Bilag 6 Orientering om lovforslaget, fra Kirkeministeriet 19-10-2017
(2017-18)
L 43 Bilag 3 Henvendelse af 18/10-17 fra Bech-Bruun 19-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Bilag 37 Lovudkast - udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren, fra sundhedsministeren 19-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 12 Orientering om den skriftlige forelæggelse af det ekstraordinære rådsmøde (telekommunikation) den 24. oktober 2017, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 19-10-2017
(2017-18)
UPN Alm.del Bilag 8 Brev vedr. rapport om erfaringerne med CFCS-loven 18-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Bilag 28 Fortroligt dokument 18-10-2017
(2017-18)
OSCE Alm.del Bilag 2 Nyhedsbrev fra Ambassadør Andreas Nothelle, uge 37-39 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Bilag 36 Henvendelse af 17/10-17 fra Marianne Majholm vedr. brug af røntgenapperat DMX visuelle medium 18-10-2017
(2017-18)
LIU Alm.del Bilag 11 Internt dokument 18-10-2017
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 18 Orientering om Aktstykke 14 om tilslutning til at overføre 85,4 mio. kr. til genopfyldning af Den asiatiske Udviklingsfond. 18-10-2017
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 17 Invitation til DIIS Event: "Migrationskendskab og migrationspolitik: en ubehagelig pasform" den 1/11-17 18-10-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Bilag 25 Rapport om skattegab og skattekontrol, fra LO, HK og FSR 18-10-2017
(2017-18)
SUU Alm.del Bilag 35 Henvendelse af 18/10-17 fra Hanne Sørensen vedr. behandling af borreliosepatienter 18-10-2017
(2017-18)
UPN Alm.del Bilag 7 Rådssekretariatets referat fra rådsmøde (udenrigsanliggender) den 16. oktober 2017 18-10-2017
(2017-18)
UPN Alm.del Bilag 6 Hyrdebrev forud for mødet i Det Europæiske Råd den 19.-20. oktober 2017 18-10-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 11 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 18-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 596 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200