Alle spørgsmål

Her finder du alle typer spørgsmål: udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål og § 20-spørgsmål.

Din søgning gav 978 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
§20-spørgsmål S 70 Om giftdepotet ved Høfde 42. Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 7 Spm. om ministerens holdning til budgetanalysens konklusioner, jf. ”Viceforsvarschef Per Ludvigsen bliver konsulent hos Struensee & Co.” på olfi.dk den 14/10-17, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
L 18 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag om at fritage biogas fra CO2-afgift, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 43 Spm. om, hvorvidt en kommune må hjemgive et plejebarn til andre end forældrene, uden at de biologiske forældre er tilstede, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 42 Spm. om en kommunes reaktionshastighed, når der laves en indberetning om vold mod et plejebarn, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 41 Spm. om, hvorvidt en kommune må hjemgive et plejebarn til en enlig biologisk mor, der to gange er testet uden forældreevne, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 40 Spm. om det er lovligt for en kommune at have viden om, at et plejebarn bor hos en plejefamilie, uden at der er lavet nogen form for aftale eller kontrakt om plejeforholdet, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
L 4 Spørgsmål 24 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/10-17 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om, hvor lang til et plejebarn må opholde sig hos plejefamilien, samtidig med at plejebarnet har bopælsadresse hos sin biologiske mor, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 38 Spm. om, hvis en biologisk mor vælger frivilligt, og uden forudgående aftale at aflevere et plejebarn til sin plejefamilie, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 37 Spm. om overvåget samvær mellem en plejefamilie og et plejebarn, når plejefamilien er politianmeldt for vold mod plejebarnet, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om kommentar til artiklen "Mangeårig chefpsykolog i Rigspolitiet: Djøf-kulturen dræber fagligheden og trivslen", til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 75 Spm. om, at bonussystemet hos politiet bør indrettes på en måde, så man alene får bonus for en særlig indsats, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 74 Spm. om, hvilke muligheder ganske almindelige politibetjente har for at opnå bonusser på mange tusinde kroner årligt, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 73 Spm. om initiativ til at ændre bonussystemet for politidirektørerne, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 72 Spm. om ministerens holdning til bonusordninger for politidirektørerne, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 71 Spm. om, hvor mange kommuner der har fået etableret ”Aftale om god opførsel”, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 70 Spm. om hvor mange kommuner der har fået etableret ”Netværkssamråd”, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 6. og 7. november 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 6. november 2017, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvordan de enkelte tiltag i regeringens udspil Jobreformens fase II bidrager til den samlede beskæftigelseseffekt på ca. 7.600 personer, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 72 Spm. om ændringer i vilkårene for kontrolmåling af drikkevand, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om konkrete regeringsforslag, som sikrer, at dansksindede sydslesvigere, bosiddende i Sydslesvig, kan opnå dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 10 Spm. om dansksindede sydslesvigere mulighed for at få dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 36 MFU spm. om de penge der fordeles til kommuner med småøer, faktisk anvendes til gavn for småøerne, til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 19-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 978 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200