Folketingets åbning

Tirsdag den 3. oktober 2017 begynder det nye folketingsår. Højdepunktet er årets første møde i Folketingssalen, som starter kl. 12 med overværelse af mange officielle gæster, her i blandt kongehuset. Et folketingsår begynder altid den første tirsdag i oktober kl. 12 og slutter på samme tidspunkt året efter.

Større
Det nye folketingsår begynder tirsdag den 3. oktober, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen holder sin åbningstale. Åbningstalen danner afsæt for en af de længste debatter i Folketingssalen - nemlig åbningsdebatten, som finder sted torsdag den 5. oktober.

Bertel Haarder åbner folketingsåret

Præcis kl. 12 begynder folketingsårets første møde, og det ledes af det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. Igen i år er det Bertel Haarder (V), som nu har været medlem af Folketinget i over 37 år.
 
Inden da har der været gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke kl. 10.00. Desuden er Dronningen og andre medlemmer af kongehuset ankommet til Christiansborg kl. 11.40, hvor de bliver modtaget af Folketinget Præsidium med formanden, Pia Kjærsgaard, i spidsen.
 

Folketingets formand og præsidium vælges

1. punkt på dagsordenen er valg af Folketingets formand. Som regel er denne begivenhed en stille affære, hvor et enigt Folketing indstiller den samme person. Ud over formanden vælger Folketinget også 4 næstformænd fra Folketingets største partier. Tilsammen udgør Folketingets Formand og næstformændene Folketingets Præsidium.
 

Åbningstalen: Hvordan synes regeringen, det går i Danmark?
Når formanden er valgt, får statsminister Lars Løkke Rasmussen ordet og holder sin åbningstale. I åbningstalen gør regeringslederen status over Rigets og omverdenens tilstand.
 
Åbningstalen har hjemmel i grundlovens § 38, stk. 1, der fastslår, at statsministeren skal afgive en redegørelse for Rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger – populært kaldes denne mundtlige redegørelse for statsministerens åbningstale. 
 
Åbningsredegørelsen indeholder også en skriftlig gennemgang af de lovforslag, som regeringen vil fremsætte i den nye folketingssamling, også kaldet regeringens lovprogram.
 
Folketingets åbning kan følges live på Folketingets tv-kanal og på Folketingets hjemmeside. Her kan man også se Folketingets åbning senere ved at vælge at se web-tv on-demand. 
 
 
Åbningsdebat torsdag den 5. oktober kl. 10.00
 
Statsministerens åbningstale debatteres ikke på Folketingets åbningdag. Den såkaldte åbningsdebat finder først sted 2 dage efter Folketingets åbning, nemlig torsdag den 5. oktober. Her deltager alle folketingsmedlemmerne i en af årets længste debatter, hvor de debatterer alle de aktuelle politiske emner. Åbningsdebatten starter om morgenen og varer som regel til sent ud på aftenen.
 
Åbningsdebatten begynder torsdag den 5. oktober kl. 10.00 og transmitteres direkte på Folketingets hjemmeside og tv-kanal.
 

 

Kan man overvære Folketingets åbning?

Der er et begrænset antal pladser, som er reserveret til offentligheden på åbningsdagen. Billetterne til disse pladser udleveres på åbningsdagen tirsdag den 3. oktober 2017 fra kl. 7 om morgenen ved Folketingets besøgsindgang i Rigsdagsgården. Billetterne kan ikke bestilles på forhånd.
 

Se billederne fra Folketingets åbning 2017

Større
Folketingets åbning 2017
Større
Folketingets åbning 2017
Større
Folketingets åbning 2017
Større
Folketingets åbning 2017
Større
Folketingets åbning 2017
Større

Dronning Margrethe 1958
Større
Dronning Margrethe deltog første gang i Folketingets åbning i 1958, da hun var blevet myndig. 

Siden 1966 har kongehuset deltaget i alle åbninger. Frem til 1968 sad kongehuset placeret blandt folketingsmedlemmerne foran talerstolen. Men Socialistisk Folkeparti problematiserede i 1966, at kongehuset således ikke var adskilt fra den lovgivende magt og i 1968 blev den nuværende kongeloge ombygget, så kongefamilien kunne bruge den i forbindelse med åbningerne. 

Fra 1958 og frem er det kun de medlemmer af kongehuset, der har arveret til tronen, der har deltaget i Folketingets åbning sammen med deres ægtefæller. 

Fra 1979 deltog prinsesse Benedikte – hun blev inviteret i 1979, fordi hun var i landet. Samtidig lovede man at invitere hende fremover med den begrundelse, at hun ind imellem er rigsforstander og dermed har en statsretlig funktion. Hun har deltaget alle årene siden.

Kronprins Frederik og Prins Joachim har begge deltaget, siden de fyldte 18 år. 

Kl. 07.00 - Billetter til Folketingets åbning udleveres til interesserede borgere efter "først til mølle-princippet" 

Kl. 10.00 - Gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke

Kl. 11.40 - Kongefamilien ankommer til Christiansborg

Kl. 12.00 - Bertel Haarder åbner Folketingets møde som aldersformand

Kl. 12.05 - Statsministeren holder sin redegørelse for Rigets tilstand

Kl. 13.00 - Folketingets møde slutter og de kongelige gæster forlader Christiansborg

Slotskirken
Større
Det er en tradition, at folketingsmedlemmerne forud for åbningen inviteres til gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Traditionen går tilbage til Den Grundlovgivende Rigsforsamling fra 1848. I Den Grundlovgivende Rigsforsamling var det forsamlingens ældste medlem, biskop Mynster, der talte. I dag udpeger kirkeministeren prædikanten. Gudstjenesten er åben for offentligheden. 
 

Hvor blev gudstjenesten afholdt?

 • 1850-1883: Christiansborg Slotskirke
 • 1884-1900: Vor Frue Kirke
 • 1901-1917: Marmorkirken (Frederikskirke)
 • 1927-1932: Christiansborg Slotskirke
 • 1933: Holmens Kirke
 • 1934-1991: Christiansborg Slotskirke
 • 1992-1996: Holmens Kirke
 • 1997- nu: Christiansborg Slotskirke
 

Fra 1925 blev det praksis, at statsministeren gav en oversigt over den politiske situation primært i forhold til den internationale situation og udstak hovedlinjer for hvilke emner, der ville blive taget op i den kommende samling, men der var ingen efterfølgende debat af hans tale. Åbningsredegørelsen bliver først diskuteret selvstændigt efter 1953.

I den nuværende grundlov står der, at statsministeren skal komme med en åbningsredegørelse (§ 38), hvori der redegøres for den aktuelle situation, og hvilke initiativer regeringen påtænker i den kommende samling. På baggrund heraf finder der en forhandling sted.

Siden 1966/67 har åbningsredegørelsen bestået af en mundtlig og en skriftlig del. Den skriftlige del er det såkaldte lovkatalog, som er en konkret og detaljeret oversigt over de lovforslag og beslutningsforslag regeringen planlægger at fremsætte i det kommende folketingsår. Regeringen og Folketinget kan til enhver tid fremsætte flere lovforslag end præsenteret i lovprogrammet. Og det gør de også. 

 
Læs regeringens lovprogram til folketingsåret 2017-18

 

Kl. 07.00: Interesserede borgere kan hente billetter til at overvære Folketingets åbning. Der er et begrænset antal billetter, og de udleveres ved Folketingets besøgsindgang i Rigsdagsgården kl. 07.00. Billetterne er gratis og kan ikke reserveres på forhånd.

Kl. 10.00: Gudstjeneste for folketingsmedlemmerne i Christiansborg Slotskirke.

Kl. 10.30-11.30: Gæster til Folketingets åbning finder deres plads i logerne inden de kongelige gæsters ankomst. 

Kl. 11.40: Dronningen og de andre medlemmer af kongehuset ankommer til Christiansborg. Her bliver de modtaget af Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF). På turen op ad trappen og ind i Folketinget bliver medlemmerne af kongehuset ledsaget efter følgende system:

 • Dronningen ledsages af Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF)
 • H.K.H. Kronprinsen ledsages af 1. næstformand Henrik Dam Kristensen (S)          
 • H.K.H. Kronprinsessen ledsages af 2. næstformand Kristian Pihl Lorentzen (V) 
 • H.K.H. Prins Joachim ledsages af 3. næstformand Christian Juhl (EL)
 • H.K.H. Prinsesse Marie ledsages af 4. næstformand Leif Mikkelsen (LA)
 • H.K.H. Prinsesse Benedikte ledsages af Folketingets direktør Carsten U. Larsen

Kl. 12.00: Præcis kl. 12 begynder folketingsårets første møde. Mødet ledes af det medlem, der har siddet længst tid i Folketinget. Igen i år er det Bertel Haarder (V). 

Valg af formand: Det første punkt på dagsordenen er valg af formand for Folketinget. Det forventes, at Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti genvælges til posten.

Valg af næstformænd: Folketingets 4 næstformænd vælges, når formanden er blevet valgt. De 4 næstformænd vælges blandt de største partier i Folketinget. De 4 nuværende næstformænd er:

 • Henrik Dam Kristensen (S)
 • Kristian Pihl Lorentzen (V)
 • Christian Juhl (EL)
 • Leif Mikkelsen (LA)

Tilsammen udgør Folketingets formand og næstformændene Folketingets Præsidium.

Åbningstalen: Når præsidiet er valgt får statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), ordet. Ifølge grundloven skal statsministeren i sin tale skal gøre status over rigets tilstand samt præsentere nogle af regeringens initiativer for det kommende år.

Mødet slutter ved 13-tiden efter åbningstalen. 

Større

Folketingets Oplysning

Har du spørgsmål om Folketinget, lovgivningen eller Christiansborg, kan du kontakte Folketingets Oplysning og få hurtigt svar.

Facebook billede
Større

Facebook

Det er Folketingets Administration, der står bag Folketingets side på Facebook. På facebooksiden kan du følge med i årets gang i Folketinget.