Salget af de dansk-vestindiske øer

Den 31. marts er det 100 år siden, Danmark solgte de tre danskvestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix til USA for 25 millioner dollars. Med salget blev der sat et punktum for et kapitel i danmarkshistorien på 245 år med oversøiske besiddelser.

TEMA
Større

De dansk-vestindiske øer blev solgt for 100 år siden

Den 31. marts er det 100 år siden, Danmark solgte de tre vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix til USA for 25 millioner dollars. Med salget blev der sat et punktum for et kapitel i danmarkshistorien på 245 år med oversøiske besiddelser
Folketinget markerer 100-året for salget af de danskvestindiske øer med en udstilling i Rigsdagsgården, hvor alle, der kommer forbi, kan få et billede af øernes historie under dansk flag.

På øerne var der en hel del sukkerplantager, og sukker var i en lang periode den vigtigste handelsvare fra øerne. Arbejdskraften i Dansk Vestindien var de første år baseret på slaver, der blev hentet i Afrika. Man regner med, at cirka 110.000 afrikanere blev transporteret til de vestindiske øer for at arbejde i plantagerne.

I 1792 besluttede Danmark som den første slavehandlende nation i verden at sætte en stopper for den trans-atlantiske transport med mennesker. Forbuddet trådte dog først i kraft fra år 1803.

 Naivistist maleri af havnepladsen i Christiansted på St. Croix
Havnepladsen i Christiansted på St. Croix. Den naivistiske tegning fra omkring 1815 viser blandt andet Fort Christiansværn og kirken i Christiansted med livlig aktivitet i havn og by.

Folkeafstemning afgjorde salget

Salget af øerne kom i stand efter en folkeafstemning, der var den første af sin art i Danmark. Og det er i beskrivelsen af den demokratiske proces i forbindelse med salget, at udstillingen har sit tyngdepunkt. På Christiansborg var der voldsom uenighed, om øerne skulle sælges eller ej. Den offentlige debat foregik først og fremmest i aviser og i en masse pamfletter og brochurer, hvor der blev agiteret for eller imod salget.
 
Folkeafstemningen fandt sted den 14. december 1916 og var den første landsdækkende valghandling, hvor kvinder kunne deltage efter grundlovsændringen i 1915. Valgretsalderen var 29 år. Det blev et klart ja til at sælge øerne, der var blevet et dyrt eventyr.
 
Indboet i de offentlige bygninger var ikke omfattet af salget. Den danske stat hjemtog malerier, møbler og service. Mange af de hjembragte møbler blev anbragt på Christiansborg, hvor de står den dag i dag.
 
Udstillingen kan ses i perioden 1. marts 2017 til 5. juni 2017 i Rigsdagsgården ved Folketingets hovedtrappe.   

Skrifter om Dansk Vestindien
Større
Valuta i Dansk Vestindien
Større
Større

Større
Større
Større