Undervisningsudvalget (UNU) alm. del bilag

Din søgning gav 27 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
UNU Alm.del Bilag 27 Internt dokument 20-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 26 Præsentation fra Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Gymnasiums foretræde den 14. november vedr. visiteret hf for unge med ADD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder 16-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 25 Internt dokument 15-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 24 Henvendelse fra Danske Patienter om børns udfordringer i grundskolen ved sygefravær 13-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 23 Internt dokument 13-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 22 Lovudkast - høring over til forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven, fra undervisningsministeren 13-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 21 Orientering om henvendelse af 13. oktober 2017 fra regionsrådsformand Stephanie Lose med opfordring om, at der foretages en vurdering af behovet for yderligere udbud af IB-uddannelsen i Danmark (International Baccalaureate), fra undervisningsministeren 13-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 20 Samlenotat for ministerrådsmødet for uddannelse og ungdom den 20. november 2017, fra undervisningsministeren 10-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 19 Invitation til KL's Børne og Unge Topmøde den 1. og 2. februar 2018 08-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 18 Henvendelse af 07/11-17 fra Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier vedrørende nedprioritering af de erhvervsgymnasiale uddannelser 07-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 17 Henvendelse af 06/11-17 fra Nanna Schlottmann vedrørende ordet 'grønlænderstiv' 07-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 16 Henvendelse af 1/11-17 fra Danske Handicaporganisationer (DH) vedr. opfølgningen på evalueringen af STU 02-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 15 Orientering om indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse, fra undervisningsministeren 01-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 14 Henvendelse af 01/11-17 fra Julian Bybeck Tosev om eksamenssnyd ved skriftlige prøver 01-11-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 13 Henvendelse af 26/10-17 fra Gymnasieskolernes Lærerforening vedrørende elevfordeling 27-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 12 Henvendelse af 23/10-17 fra Blik- og Rørarbejderforbundet om indeklimaet i landets folkeskoler og daginstitutioner 23-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 11 Henvendelse af 17/10-17 fra Danske Speditører og Danmarks Skibsmæglerforening om erhvervsuddannelsesreformen 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 10 Internt dokument 17-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 9 Henvendelse af 14/10-17 fra KL's Børne- og Kulturudvalg m.fl. om inklusion og satspuljeansøgning 16-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 8 Henvendelse af 13/10-17 fra Region Syddanmark om politisk aftale om udbud af IB (International Baccalaurate) 13-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 7 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft), fra undervisningsministeren 12-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 6 Præsentation fra Hærens Konstabel- og Korporalforenings foretræde om en erhvervsuddannelse for konstabler den 10/10-17 10-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 5 Internt dokument 09-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 4 Henvendelse af 6/10-17 fra Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) om en erhvervsuddannelse for konstabler 09-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Bilag 3 Udvalgs- og gruppeformandsmøde onsdag den 11. oktober (dagsorden og bilag samt resumé) 06-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 27 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200